Baczność! Gratulujemy decyzji o przystąpieniu do elitarnej sekcji specjalnej „Introwertyk”. Wszyscy tu obecni zdaliście wyśrubowany egzamin kwalifikacyjny, który potwierdził posiadanie przez Was rozbudowanych umiejętności w dziedzinach: Obserwacja, Słuchanie, Budowanie relacji, Cierpliwość. Te kompetencje są kluczowe dla Waszej działalności w naszej sekcji.

Z chwilą przystąpienia do sekcji „Introwertyk”, zostajecie wypuszczeni na głęboką wodę. Zostajecie wysłani bezpośrednio na terytorium operacji pod nazwą Świat Rzeczywisty, albo – jak to się u nas mówi – Dżungla. Zdajemy sobie sprawę, że jest to terytorium o najwyższym stopniu zagrożenia, wymagające od Was zachowania daleko posuniętej ostrożności. Dlatego zdecydowaliśmy się przeprowadzić niniejsze szkolenie, aby zapoznać Was z podstawowymi procedurami postępowania w sytuacjach, które mogą zaskoczyć Was w Dżungli.

Oto przykładowe sytuacje:

Sytuacja #1 – Rozmowa

Opis sytuacji: Konieczność prowadzenia rozmowy z nieznanym mieszkańcem Dżungli

Trudność sytuacji: Członkowie sekcji „Introwertyk” są zobligowani do zachowania milczenia i udzielania jak najmniejszej ilości informacji na swój temat. Przy takim stanie rzeczy, prowadzenie tzw. Niezobowiązującej Rozmowy stanowi poważne wyzwanie. Dodatkowo agenci naszej sekcji powinni zachować daleko idącą ostrożność względem osób, których wiarygodność nie została zweryfikowana w trakcie wielu następujących po sobie wydarzeń i rozmów (tzw. Nawiązywanie Relacji).

Zalecamy sposób postępowania: Rekomendujemy prowadzenie rozmowy w taki sposób, aby skłonić interlokutora do przejęcia na siebie ciężaru podtrzymywania konwersacji. Wskazane jest zadawanie pytań oraz okazywanie zainteresowania podejmowanymi przez niego tematami np. poprzez potakiwanie lub adekwatną mimikę. Prowadzone badania wykazały, że w ten sposób można nawet zyskać sympatię rzeczonego mieszkańca Dżungli. 

Sytuacja #2 – Przebodźcowanie

Opis sytuacji: Pozostawanie przez dłuższy czas pod nadmiernym oddziaływaniem bodźców.

Trudność sytuacji: Agenci sekcji „Introwertyk” mają wysoko rozwinięte umiejętności w zakresie odbierania różnego rodzaju sygnałów ze świata zewnętrznego. W przypadku długotrwałego pozostawania w Dżungli pod oddziaływaniem tych sygnałów, może dojść do przeładowania. Możliwe symptomy obejmują: rozdrażnienie, niepokój, ludziowstręt.

Zalecany sposób postępowania: Podczas wykonywania działań w Dżungli, zalecamy stosowanie odpowiednio rozłożonych przerw regeneracyjnych, najlepiej w obszarze neutralnym (w szczególności obszar podstawowy, tzw. Dom). Dodatkowo polecamy stosowanie przedmiotów, które odgradzają Was od świata zewnętrznego, np. koc, książka. Udowodniono, że w przypadku wystąpienia Przebodźcowania, działanie łagodzące wykazuje herbata.

Uwaga: Możecie się spotkać z sytuacją, że mieszkańcy Dżungli będą zakłócać prowadzoną regenerację poprzez zadawanie podstępnych pytań, np. „Dlaczego wiecznie siedzisz w Domu?” albo „Powinieneś gdzieś wyjść”. Takie pytania nie sugerują, że zadający jest jednostką wrogą, a zatem nie zalecamy działań o charakterze konfliktowym. Jednakże dla dobra całej naszej misji, nie należy pozwalać na wybijanie się z przerwy regeneracyjnej wcześniej, niż wskazuje Wasz organizm. Proponujemy przeprowadzenie rozmów wyjaśniających, ewentualnie skierowanie ich do naszej broszury: Introwertyk – instrukcja obsługi.

Sytuacja #3 – Naruszenie prywatności

Opis sytuacji: Zadawanie zbyt prywatnych i natarczywych pytań przez mieszkańców Dżungli. 

Trudność sytuacji: W związku z realizacją tajnych misji, członkom sekcji „Introwertyk” nie rekomendujemy udzielania zbyt obszernych wyjaśnień na temat spraw indywidualnych, w szczególności odczuć i myśli. Jest to do pewnego stopnia możliwe, o ile rzeczony mieszkaniec przejdzie długotrwały proces tzw. Nawiązywania Relacji.

Zalecany sposób postępowania: Delikatność sytuacji polega na tym, że niewskazany jest całkowity brak kontaktu z mieszkańcami Dżungli, gdyż nie pozwoli to Wam na realizowanie Waszej misji. Zwracamy jednak uwagę, że powyższe pytania najczęściej nie mają charakteru ataku. W sytuacji, gdy osoba pytająca nie przeszła dotąd procesu Nawiązywania Relacji, ale nie jest to osoba obca, nie należy ignorować pytania. Możliwe techniki do wykorzystania to np. odpowiedzi częściowe lub wymijające, skierowanie rozmowy na tematy dotyczące osoby pytającej (np. „A ty…?”).

Uwaga: W przypadku, gdy pytania sięgają zbyt prywatnych kwestii, proponujemy wyszkolenie się w umiejętności specjalnej Asertywność. Zdajemy sobie sprawę, że jest to zdolność wymagająca długotrwałego treningu. Tym niemniej po osiągnięciu tej zdolności, zyskujecie dostęp do dodatkowych technik, np. powiedzenie „Wolę o tym nie rozmawiać, czuję się z tym niezręcznie”.

Sytuacja #4 – Podejmowanie decyzji

Opis sytuacji: Sugerowanie przez mieszkańców Dżungli, że zbyt długo podejmujecie decyzje.

Trudność sytuacji: Sekcja „Introwertyk” specjalizuje się w bardzo przemyślanych działaniach. Zostaliście wyposażeni w bogate umiejętności w zakresie analizy dostępnych informacji. Pozwala to Wam na podejmowanie najlepszych kierunków działań. Jednakże proces analizy może być odbierany przez mieszkańców Dżungli jako nadmiernie długotrwały.

Zalecany sposób postępowania: Nasze badania wykazały, że skrócenie czasu podjęcia decyzji poniżej granicznego okresu powoduje pojawienie się znaczącego dyskomfortu u agentów naszej sekcji. To z kolei jest przyczyną zaburzeń efektywności dalszego działania i wykonywania misji. Oczywiście, jeśli to możliwe, rekomendujemy wykazywanie dobrej woli w kierunku współpracy z mieszkańcami Dżungli. Wskazane są wszelkie usprawnienia w zakresie tempa prowadzonej analizy, np. poprzez wypisanie argumentów „za” i „przeciw”. Jednakże nie polecamy skracania procesu analizy do poziomu, który mógłby wpłynąć na obniżenie jakości podejmowanej decyzji. Ponownie, polecamy szkolenie się w umiejętności „Asertywność”.

Sytuacja #5 – „Dlaczego nic nie mówisz?”

Opis sytuacji: Natarczywe zwracanie uwagi przez mieszkańców Dżungli na fakt, że odzywacie się mniej niż inne osoby.

Trudność sytuacji: Małomówność jest wysoce pożądaną umiejętnością u członka sekcji specjalnej „Introwertyk”. Jednakże takie postępowanie często spotyka się z niezrozumieniem mieszkańców Dżungli, gdyż odbiega od rzekomej normy. Rzekomej, zwracamy bowiem uwagę, że nikt nigdy nie określił norm w tym zakresie.

Zalecany sposób postępowania: Należy tu zachować równowagę pomiędzy utrzymywaniem dobrych relacji z mieszkańcami Dżungli oraz odpowiednią higieną umysłu. Małomówność wiąże się najczęściej z prowadzeniem analiz dotyczących świata zewnętrznego. W przypadku osób, z którymi postępuje proces Nawiązywania Relacji, możecie pokusić się o wyjaśnienie, że czas milczenia nie musi oznaczać niechęci do osób z otoczenia. W przypadku innych osób, pomocny może okazać się rekwizyt (np. telefon, książka), który będzie wyjaśniać Wasze skupienie na danej czynności.

Introwertyk – instrukcja przetrwania – podsumowanie

Podsumowując dzisiejsze szkolenie, stanowczo nie rekomendujemy działań, które powodują u Was opór czy poczucie dyskomfortu. Macie do wykonania poważną misję w tym świecie i nie powinniście postępować wbrew Waszemu naturalnemu sposobowi działania. Jednocześnie, od czasu do czasu, korzystne może okazać się wyjście – oczywiście do pewnego stopnia – naprzeciw oczekiwaniom wszystkich mieszkańców Dżungli.

Dziękujemy za uczestnictwo. Poniżej znajdziecie formularz, w którym możecie wpisywać Wasze uwagi. Jeśli uważacie za konieczne zorganizowanie kolejnego szkolenia na ten temat, również prosimy o wypełnienie formularza.

Chcesz poczytać więcej?

Introwertyk – instrukcja obsługi

Jak mówić NIE? – czyli parę słów o asertywności

W zgodzie z sobą